خداشناسی همۀ انسانهای روی زمین اعمّ از دانشمند و فیلسوف و غیره همگی تولّد و مرگ را تجربه میکنند،پس همه در این زمینه مشترکند و همه در پرده هستند و دسترسی به اسرار برایشان مقدور نیست.پس کسی میتواند از این اسرار آگاهی داشته باشد که تولد و مرگ را تجربه نکند و این غیر از خداوند نمیتواند باشد و یا کسی که از جانب خدا آمده باشد گر دمی خواهی زدن در پرده ای با کسی زن کاو ندارد مرده ای در جهان زین نوع یک همراه نیست وین چنین همدم به جز الله نیست http://khodashenasi.mihanblog.com 2020-08-07T21:57:34+01:00 text/html 2017-04-05T03:55:31+01:00 khodashenasi.mihanblog.com میهن بلاگ معجزه زبان خداست بر خلاف کرامت http://khodashenasi.mihanblog.com/post/985 <div class="views-row views-row-6 views-row-even"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/pic-59032-1460351796.jpg?itok=uNUY9YKx" alt="کرامت " title="معجزه" width="400" height="280"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">تفاوت معجزه با کارهای خارق العاده‌ای که توسط افراد بشر سر می‌زند دو گونه است، برخی از این کارها سحر و جادوست که برخواسته از نفس پلید افراد شرور است که تفاوت آن را با معجزه در نوشتاری دیگر تحلیل کردیم.[1] در این نوشتار تلاش می‌کنیم به تحلیل کارهای خارق العاده ای بپردازیم که توسط ائمه معصومین(علیهم‌...<br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/106083">ادامه مطلب</a></span></span><br></div> </div> </div> text/html 2017-04-05T03:54:01+01:00 khodashenasi.mihanblog.com میهن بلاگ «حج» یعنی کارخانه انسان سازی http://khodashenasi.mihanblog.com/post/984 <div class="views-row views-row-4 views-row-even"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/1234345.jpg?itok=SRxoyduC" alt="رفتن به حج" title="رفتن به حج" width="400" height="280"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">یکی از بزرگ‌ترین اعمال اسلام که نماد وحدت و یک‌پارچگی جمیع مسلمین است، «حج» و زیارت خانه‌ی خداست. این عمل عبادی، در اسلام از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و بر هر مسلمان واجب است به شرط استطاعت مالی، حداقل یک بار به حج و زیارت خانه‌ی خدا برود و اعمال آن را با اخلاص و توجه به خداوند متعال به جا...<br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/106517">ادامه مطلب</a></span></span><br></div> </div> </div> text/html 2017-04-05T03:52:48+01:00 khodashenasi.mihanblog.com میهن بلاگ «حج» سفری معنوی و روحانی http://khodashenasi.mihanblog.com/post/983 <div class="views-row views-row-3 views-row-odd"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/1234345_0.jpg?itok=P0DMw8f9" alt="آثار حج" title="آثار حج" width="400" height="280"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">در مطلب قبلی به بیان برخی از آثار تربیتی حج اشاره کردیم، در این نوشتار برخی دیگر از این آثار اشاره خواهیم کرد: 1. تمرین طهارت و پاکی روح: حاجی آن‌گاه که لباس احرام به تن می‌کند، می‌تواند مراتب و درجات بالایی از حضور را درک کند؛ زیرا از دنیا به جز به یک جامه، آن هم جامه‌ای که آراسته و پیراسته نیست...<br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/106519">ادامه مطلب</a></span></span><br></div> </div> </div> text/html 2017-04-05T03:51:08+01:00 khodashenasi.mihanblog.com میهن بلاگ حج بزرگ‌ترین تبلیغ برای تشیع http://khodashenasi.mihanblog.com/post/982 <div class="views-row views-row-2 views-row-even"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/6754.jpg?itok=ElfimGVb" alt="حضور شیعه در حج" title="حضور شیعه در حج" width="400" height="280"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">یکی از بزرگ‌ترین اعمال اسلام که نماد وحدت و یک‌پارچگی جمیع مسلمین است، «حج» و زیارت خانه‌ی خداست. این عمل عبادی در اسلام، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و بر هر مسلمان واجب است، به شرط استطاعت مالی، حداقل یک بار به حج و زیارت خانه‌ی خدا برود و اعمال آن را با اخلاص و توجه به خداوند متعال به جا...<br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/106520">ادامه مطلب</a></span></span><br></div> </div> </div> text/html 2017-04-05T03:49:50+01:00 khodashenasi.mihanblog.com میهن بلاگ فلسفه علمی است بر مبنای عقل http://khodashenasi.mihanblog.com/post/981 <div class="block block-system block-main block-system-main odd block-without-title" id="block-system-main"> <div class="block-inner clearfix"> <div class="content clearfix"> <div class="view view-taxonomy-term view-id-taxonomy_term view-display-id-page view-list-articles view-dom-id-d62cb08c990976c3e429811f0bdfb55e"> <div class="view-content"> <div class="views-row views-row-1 views-row-odd views-row-first"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/123455_0.jpg?itok=bC8IWxMl" alt="تفلسفه یعنی تفکر" title="تفلسفه یعنی تفکر" width="400" height="280"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">انسان موجودی متفکر و اندیشمند است، نسبت به دنیای پیرامون خود، سوالاتی را مطرح کرده و تلاش می‌کند هستی را بشناسد و به سه سوال اساسی خود پاسخ دهد: از کجا آمده‌ام؛ آمدنم بهر چه بود؛ به کجا می‌روم؟ این سوالات که در شریعت اسلام نیز به اصول دین معروفند، کاملا عقلی بوده و باید بر اساس دلیل و برهان به آن‌...<br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/106523">ادامه مطلب</a></span></span><br></div> </div> </div></div></div></div></div></div> text/html 2017-04-05T03:48:12+01:00 khodashenasi.mihanblog.com میهن بلاگ عدم تفاوت «زن» و «مرد» در اسلام http://khodashenasi.mihanblog.com/post/980 <div class="views-row views-row-2 views-row-even"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/1234_55.jpg?itok=rWjZ0FTE" alt="زن در اسلام" title="زن در اسلام" width="400" height="280"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">«اسلام» به عنوان آخرین دین و کامل‌ترین دین الهی، در زمانی بر بشر عرضه شد، که انسان در ظلمت و تاریکی دست و پا می‌زد و از خرافات و اوهام زنجیری بافته و به دور خود تنیده بود. ناگهان نوری درخشید و پیامبری از جنس بشر، ولی از همه ملائکه بالاتر، به عنوان آخرین سفیر الهی پا به دنیا گذاشت و خداوند متعال...<br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/106693">ادامه مطلب</a></span></span><br></div> </div> </div> text/html 2017-04-03T03:08:45+01:00 khodashenasi.mihanblog.com میهن بلاگ تا همین مروز فیزیک‌دانان نمی‌دانند ماده چیست http://khodashenasi.mihanblog.com/post/978 <div class="views-row views-row-4 views-row-even"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/1619_24626.jpg?itok=B4LKrq5-" alt="آیت الله معرفت" title="آیت الله معرفت" width="400" height="280"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">گاهی سوالاتی در حوزه خداشناسی پیش می‌آید که پاسخ عالمانه آن، راهی روشن به سوی درک بهتر اصاف الهی است از جمله سوال و جوابی که بنده ناظرش بودم:بعد از نماز عشا محضر حضرت آیت الله محمد هادی معرفت بودیم دانشجویی از ایشان سوال کرد که: با توجه به قانون فلسفی "فاقد شی نمی‌تواند معطی شی باشد...<br><br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/24626">ادامه مطلب</a></span></span><br></div> </div> </div> text/html 2017-04-03T03:08:08+01:00 khodashenasi.mihanblog.com میهن بلاگ دانایی که نادانی از ذات پاکش بدور است http://khodashenasi.mihanblog.com/post/977 <div class="views-row views-row-5 views-row-odd"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/175_24361.jpg?itok=9ZaNQbvh" alt="دانای مطلق" title="دانایی که نادانی از ذات پاکش بدور است" width="400" height="280"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">یکی از مباحث مهم خداشناسی این بحث است كه آیا عقل بشر قادر به درک کیفیت صفات ذات خداوند متعال است؟بعضی برای اینکه گرفتار تشبیه خدا به مخلوقات نشوند، گفته‌اند ما، معنای هیچ کدام از صفات خداوند را نمی‌دانیم.مثلا این گروه درباره علم الهی می‌گویند: ما معنای علم را در مورد خدا نمی‌...<br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/24361"> ادامه مطلب</a></span></span><br></div> </div> </div> text/html 2017-04-03T03:07:28+01:00 khodashenasi.mihanblog.com میهن بلاگ تحقق اراده خداوند در فراگیر شدن دین http://khodashenasi.mihanblog.com/post/975 <div class="views-row views-row-6 views-row-even"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/175_23768.jpg?itok=HZgOENdX" alt="کعبه" title="تحقق اراده الهی در فراگیر شدن دین" width="400" height="280"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">اراده خداوند متعال درباره ایمان مردم و تحقق حاكمیت دین و ایمان در كره زمین، موضوعی است كه در آیاتی از قرآن کریم وعده داده شده‌‌است:"هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ"[توبه، آیه33]. مراد از...<br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/23768">ادامه مطلب</a></span></span><br></div> </div> </div> text/html 2017-04-03T03:06:51+01:00 khodashenasi.mihanblog.com میهن بلاگ چه کسی از خدا راست‌گوتر است؟ http://khodashenasi.mihanblog.com/post/974 <div class="views-row views-row-7 views-row-odd"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/175_24098.jpg?itok=rvb-g0nm" alt="بی‌نیاز مطلق" title="چه کسی از خدا راستگوتر است" width="400" height="280"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">یکی از اوصاف خداوند متعال صداقت او است و اینکه حضرت حق دروغ نمی‌گوید و این بعلت ناتوانیش در دروغ گفتن نیست، بلکه قادر مطلق بودنش اقتضا دارد که هیچ نیاز، كاستی و جهل در ذات حق راه نداشته باشد.بنابراین هیچ دلیلی برای دروغ گفتن باقی نمی‌ماند، چون دروغ یك بیماری روانی است كه منشاء آن، نیاز،...<br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/24098"> ادامه مطلب</a></span></span><br></div> </div> </div> text/html 2017-04-03T03:05:59+01:00 khodashenasi.mihanblog.com میهن بلاگ شما چیزی را نمی‎خواهید مگر این كه خدا بخواهد http://khodashenasi.mihanblog.com/post/973 <div class="views-row views-row-8 views-row-even"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/175_23745.jpg?itok=bF5BYJp9" alt=" توهّم تفویض" title="شما چیزی را نمی‏‌خواهید مگر این كه خدا بخواهد" width="400" height="280"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">خداوند متعال در سوره مبارکه انسان بعد از اینكه یك برنامه جامع و کامل برای سعادت بشر ارائه می‌دهد می‌فرماید:"این یک تذكر و یادآوری است و هر كس بخواهد، با استفاده از آن راهی به سوی پروردگارش انتخاب می‌كند".[انسان, آیه 29]البته خدای متعال تنها راه را نشان می‌دهد نه اینكه...<br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/23745">ادامه مطلب</a></span></span><br></div> </div> </div> text/html 2017-04-03T03:05:06+01:00 khodashenasi.mihanblog.com میهن بلاگ فلسفله آفرینش جن http://khodashenasi.mihanblog.com/post/972 <div class="views-row views-row-9 views-row-odd"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/1619_23242.jpg?itok=RW1tJyaU" alt="فلسفله آفرینش جن" title="فلسفله آفرینش جن" width="400" height="280"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">نکته اساسی در مورد آفرینش کل موجودات از جمله جن این است که اگر چیزی امكان ایجاد شدن را داشته باشد و خداوند به عنوان قادر مطلق و علت فاعلی توانایی ایجاد آن را داشته باشد، امکان ندارد آن را ایجاد نكند. زیرا نیافریدن با توجه به این كه آن وجود خیر است، منع از خیر است و بخل محسوب می شود معاذالله خداوند...<br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/23242">ادامهه مطلب</a></span></span><br></div> </div> </div> text/html 2017-04-03T03:04:02+01:00 khodashenasi.mihanblog.com میهن بلاگ سجده بر کوروش هم حرام است http://khodashenasi.mihanblog.com/post/971 <div class="views-row views-row-10 views-row-even views-row-last"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/226_23354.jpg?itok=x7xcxIrb" alt="سجده بر کوروش" title="سجده بر «کوروش» هم حرام است" width="400" height="280"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">یکی از اقسام توحید که در علم کلام بحث می شود «توحید در عبادت» است؛ به این معنا که عبادت و بندگی تنها و تنها باید برای خداوند متعال باشد، این اصلی است که بین تمام فرق اسلام و حتی میان تمام ادیان توحیدی مشترک است، یعنی همه آن‌ها با این که در بسیاری از موارد اختلاف دارند، معتقدند:...<br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/23354">ادامه مطلب</a></span></span><br></div> </div> </div> text/html 2017-04-01T06:09:01+01:00 khodashenasi.mihanblog.com میهن بلاگ چرا گفتن "ان‌شاءالله" لازم است؟ http://khodashenasi.mihanblog.com/post/970 <div class="block block-system block-main block-system-main odd block-without-title" id="block-system-main"> <div class="block-inner clearfix"> <div class="content clearfix"> <div class="view view-taxonomy-term view-id-taxonomy_term view-display-id-page view-list-articles view-dom-id-171bc3366a12588ee28beb0d95fb853b"> <div class="view-content"> <div class="views-row views-row-1 views-row-odd views-row-first"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/175_27214.jpg?itok=Y25MzNSd" alt="ان‌شاءالله" title="چرا گفتن ان‌شاالله لازم است؟" height="280" width="400"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">شایسته است انسان قبل از هر کاری بنا را بر اعتماد و توکل بر مشیت الهی قرار دهد چون انجام کارها و محقق شدن امور بسته به علل و عوامل بسیاری دارد، که اراده طولی انسان تنها یک علت در کنار دیگر علل متّکی به مشیت الهی می‌باشد.به همین جهت است كه خداوند در سوره کهف آیه ،23 به پیامبرش می‌فرماید:...<br><br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/27214">ادامه مطلب</a></span></span><br></div> </div> </div></div></div></div></div></div> text/html 2017-03-30T05:57:13+01:00 khodashenasi.mihanblog.com میهن بلاگ آن حضرت به اذن خدا مرده را زنده می‌كرد http://khodashenasi.mihanblog.com/post/969 <div class="block block-system block-main block-system-main odd block-without-title" id="block-system-main"> <div class="block-inner clearfix"> <div class="content clearfix"> <div class="view view-taxonomy-term view-id-taxonomy_term view-display-id-page view-list-articles view-dom-id-10a9e4dc63f612c070f19da606f87765"> <div class="view-content"> <div class="views-row views-row-1 views-row-odd views-row-first"> <div class="views-field views-field-field-image"> <div class="field-content" align="center"><img src="http://www.welayatnet.com/sites/default/files/styles/article_list/public/media/image/175_25120.jpg?itok=XI1fdlB2" alt="گل" title="آن حضرت به اذن خدا مرده را زنده می‌كرد" height="280" width="400"></div> </div><br><div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content">با مشاهده اینکه در طبیعت، موجودات یکی پس از دیگری به وجود می‌آیند این مطلب به ذهن می‌رسد: آیا خداوند متعال این ویژگی را به طبیعت عنایت کرده و طبیعت مستقلاً این آفرینش‌های بدیع و شگفت‌آور را انجام می‌دهد؟ظاهراً این مطلب درست نیست و در حقیقت، همانگونه كه موجودات در اصل وجود و...<br><br><br><span class="views-field views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.welayatnet.com/fa/news/25120">ادامه مطلب </a></span></span><br></div> </div> </div></div></div></div></div></div>